منوی اصلی

اهم رویدادهای هفته با رویکرد بین المللی

بازدید اساتید دانشگاهی سوریه از موزه آستان قدس رضوی

شنبه 29 تیر ماه جاری، مشهد، عکس از: سید مرتضی فاطمیان

تقویم فرهیخت

مستندنگار رویدادهای بین المللی مشهد

زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhadme.ir
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید