تبلیغات
تقویم فرهیخت: رصدگاه رویدادهای بین المللی مشهد - نمایش آرشیو ها
منوی اصلی

مهمترین رویداد پیش روی «دیپلماسی دینی» شهر

آغاز اعزام بیش از ۱۰ هزار زائر از فرودگاه بین المللی مشهد

به حج تمتع امسال در تیر ماه سال جاری

تقویم فرهیخت

رصدگاه رویدادهای بین المللی مشهد

زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhadme.ir
خرداد 1398 اردیبهشت 1398 فروردین 1398 اسفند 1397 بهمن 1397 دی 1397 آذر 1397 آبان 1397 مهر 1397 شهریور 1397 مرداد 1397 تیر 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1397 فروردین 1397