align=bottom
فراخوان برگزاری نهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. نهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 22 و 23 آبان ماه 1398 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. محورهای همایش: شهرهای آینده و تغییرات اقلیمی، توسعه پایدار اجتماعی و شهرهای آینده ...

توسعه پایدار اقتصادی و شهرهای آینده، توسعه پایدار زیست‌محیطی و شهرهای آینده، توسعه پایدار نهادی ـ مدیریتی شهرها، توسعه پایدار کالبدی-فضایی و شهرهای آینده، 

همزمان با برگزاری همایش ، کارگاه‌های آموزشی، میزگردها نمایشگاه تخصصی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی و سازمان‌های مرتبط ازجمله نمایندگان و کارکنان شهرداری‌ها در زمینهٔ های موضوعی کنفرانس برگزار خواهند شد.

آدرس دبیرخانه : مشهد ، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی کد پستی : 9177948974

تلفن :051-38806782  

دورنگار :051-  38807319

سایت : http://upmc9.um.ac.ir/

ایمیل : upmc9@ferdowsi.um.ac.ir


shahri98