align=bottom
کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و شهر هوشمند در تاریخ 4 و 5 مهر ماه 1397 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد. محورهای این رویداد عبارتند از: مطالعات موردی در مورد استفاده از مفهوم اینترنت اشیا در حوزه شهرهای هوشمند، مدل سازی و پیش بینی بر اساس داده های جمع آوری شده از حوزه‌های مختلف شهر هوشمند، مانند پیش بینی‌های حمل و نقل، پیش بینی پارکینگ، ...
پیش بینی مصرف انرژی توسعه Newly و IoT middleware و یا استفاده از middleware IoT در حوزه شهرهای هوشمند،  توسعه دستگاه های پردازش لبه و تکنیک‌های مدیریت مجموعه ای از داده‌ها و محاسبات توزیع شده در شهرهای هوشمند و توسعه تکنیک‌های جریان برای دامنه اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند، مدل سازی کاربر و شهرهای هوشمند، برای مثال، پیش بینی فعالیت‌های روزانه کاربران از جمله اقدامات تکراری و استفاده از خدمات شهرستان و پیشنهاد اقدام برای بهبود تجربه کاربر و صرفه جویی در انرژی، نوآوری در ارتباطات شبکه و پروتکل‌های IoT مناسب برای حوزه شهرهای هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و شهرهای هوشمند، مانند روند اجتماعی و موضوعات مرتبط با شهر، پیش بینی شهروندان از وضعیت‌های مختلف شهرها، ورودی‌های محلی و بازخورد مورد نیاز منطقه برای بهبود شهر،  ادغام و تجزیه و تحلیل داده‌های داخلی (اختصاصی) با داده‌های جمع آوری شده از شهر و ایجاد فرصت‌های جدید بازار برای شهر، مجموعه داده‌ها و روش‌های ارزیابی برای مدل سازی پیش بینی در حوزه شهر هوشمند

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این رویداد مراجعه نمایید.
 
http://sciot2018.um.ac.ir/