height=
همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران (IICEE) کنفرانسی است که هر دو سال یک‌بار باهدف ارائه نوآوری‌های پژوهشی درزمینهٔ آموزش مهندسی برگزار می‌شود.  IICEE 2019 ششمین همایش در این زمینه است که در تاریخ 28 الی 30 آبان ماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. محورهای همایش عبارتند از: بین‌المللی سازی آموزش مهندسی، توجه به حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی در آموزش مهندسی ...
طراحی و بهبود محتوای برنامه‌های درسی در آموزش مهندسی

ترکیب آموزش مهندسی با علوم اجتماعی و مدیریتی

ارتقا اخلاق در آموزش مهندسی

چالش‌ها و راه‌حل‌ها در ارتباط با برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مهندسی

بررسی‌های موردی در آموزش مهندسی

مستندسازی تجربیات در آموزش مهندسی

تقویت ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه باهدف بهبود آموزش مهندسی

استفاده از شیوه‌های نوین تدریس و ارزشیابی در آموزش مهندسی

پژوهش و دستاوردها درزمینهٔ یادگیری، آموزش و ارزیابی

 گذر از توسعه‌ی کمی به کیفی در آموزش مهندسی

مهلت ارسال مقالات: 31 تیرماه 1398

اعلام نتایج: 15 مهرماه 1398

ارسال نسخه نهایی مقالات:  30 مهرماه 1398

مهلت ثبت‌نام:  10 آبان ماه 1398

تاریخ برگزاری کنفرانس:  28-30 آبان ماه 1398

نشانی دبیرخانه کنفرانس :

مشهد – میدان آزادی – دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی - دبیرخانه ششمین همایش آموزش مهندسی ایران

تلفن: 051  -  38806104

رایانامه: iicee2019@um.ac.ir

Poster6mohandesi